இங்க என்ன சொல்லுது?

இங்க என்ன சொல்லுது?

இங்க என்ன சொல்லுதோ அதை உங்களுக்கு சொல்றேன். கேளுங்க. பிடிச்சிருந்தா, நண்பர்களுக்கு சொல்லுங்க. நன்றி வணக்கம் !!!


6 அக்டோபர் 2022    நான் இன்னும் நாத்திகனா?

நான் இன்னும் நாத்திகனா?

இந்த வளையொலியில் விவாதித்த கருத்துக்களின் எழுத்து வடிவம்
Book: Understand Philosophy of Science by Mel Thompson
Blog as theist: https://blog.smileprem.com/what-if-there-is-god/
Blog as wondering who I am: https://blog.smileprem.com/who-writes-this-blog/
Allegory of the Cave: https://scholar.harvard.edu/files/seyer/files/plato_republic_514b-518d_allegory-of-the-cave.pdf


30 செப்டம்பர் 2022    இரண்டு ஆடுகள்

இரண்டு ஆடுகள்

இரண்டு நண்பர்களின் உரையாடல்…
அன்புச்செல்வனின் வளையொலி: https://anchor.fm/anbu-siva5


29 செப்டம்பர் 2022    இங்க என்ன சொல்லுது? (Trailer)

இங்க என்ன சொல்லுது? (Trailer)முகப்பு  |  வலையூட்டம்  |  வலைப்பதிவு  |  Blog

copyleft @ 2009.